Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
23 stycznia 2017
 17:17,

Raport bieżący nr 8/2017

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 10.05.2017 r. _środa_.

Jednostkowy raport za III kwartał 2016 r. w dniu 09.11.2017 r. _czwartek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz za II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 23.08.2017 r. _środa_.

Raporty roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 15.03.2017 r. _środa_.

Jedocześnie Zarząd ELKOP S.A. informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu