Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
12 stycznia 2016
 17:40,

Raport bieżący nr 2/2016

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2016 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2016 r. w dniu 06.05.2016 r. (piątek).
Jednostkowy raport za III kwartał 2016 r. w dniu 08.11.2016 r. (wtorek).

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 24.08.2016 r. (środa).

Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 15.03.2016 r. (wtorek).