Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
16 stycznia 2014
 09:20,

RB 5/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Raporty kwartalne będą publikowane przez spółkę w roku 2014 w następujących terminach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku w dniu 14.05.2014 roku.
Jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku w dniu 13.11.2014 roku.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014 oraz, że na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013 roku.

Raport za pierwsze półrocze 2014 roku zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 28.08.2014 roku.

Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2013 Emitent opublikuje w dniu 20.03.2014 roku.