Emisja akcji serii D.
12 czerwca 2008
 21:44,

RB 47/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej informacji, że w dniu 11 czerwca 2008 roku dokonano objęcia akcji serii D o wartości nominalne 0,01 zł. w cenie emisyjnej 0,01 zł. przez następujące osoby:
Piotr Zalitacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 43 500 000 akcji
Małgorzata Rybak-Pierzyńska – Członek Rady Nadzorczej – 38 913 488 akcji
Radosław Olszewski – Członek Rady Nadzorczej – 30 000 000 akcji
Czesław Koczorek – Prezes Zarządu – 12 000 000 akcji
Sławomir Olszewski – Członek Zarządu – 27 500 000 akcji
Ewa Biernat – Prokurent – 5 000 000 akcji