Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki PE Elkop SA.
11 lutego 2009
 23:03,

RB 15/2009

Zarząd PE Elkop S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż dnia 10.02.2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 74/2009 z dnia 10.02.2009 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki PE Elkop SA stwierdza , że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PE Elkop SA o wartości nominalnej 0,01 zł ( jeden grosz ) każda:

a) 1.287.832.000 (jeden miliard dwieście osiemdzesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii C,
b) 156.913.488 (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdzesiąt osiem ) akcji serii D,

Ponadto Zarząd Giełdy na podstawie § 38 ust. 1 i 3 postanawia wprowadzić z dniem 16 lutego 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym ww akcje spółki PE Elkop SA p, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 16 lutego 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLELKOP00013.

Zarząd PE Elkop SA informuje również, iż dnia 10.02.2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 73/2009 z dnia 10.02.2009 roku w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki PE Elkop SA wyznaczył na 13 lutego 2009 roku dzień ostatniego notowania następujących praw do akcji zwykłych na okaziciela spółki PE Elkop SA o wartości nominalnej 0,01 zł ( jeden grosz ) każda:

a) 1.287.832.000 (jedenego miliarda dwustu osiemdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych przez KDPW SA kodem PLELKOP00070 ,
b) 156.913.488 (stu pięćdziesięciu sześciu milionów dziewięciuset trzynastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu ośmiu ) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych przez KDPW SA kodem PLELKOP00088.