Data ZWZA i porządek obrad.
3 czerwca 2008
 21:39,

RB-W 44/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2008 roku o godz.10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad przesyłamy w załączonym pliku.

Załączniki: