Data walnego i porządek obrad.
7 czerwca 2006
 16:40,

UNI-PL 6/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 30 czerwca 2006 roku o godz.10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.