Data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok.
12 czerwca 2006
 16:42,

UNI-PL 7/2006

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2006 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2006 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A. informuje, że Spółka przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2005 rok w dniu 14 czerwca 2006 roku.