Data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS za 2004 rok.
9 czerwca 2005
 16:40,

UNI-PL 13/2005

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2005 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP informuje,że Spółka przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny SA-RS za 2004 rok w dniu 13 czerwca 2005 roku.