Data przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego.
9 listopada 2006
 16:17,

UNI-PL 53/2006

Zarząd Spółki ELKOP wprowadza uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 1/2006 z dnia 04 stycznia 2006 roku w sprawie terminarza przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.
Emitent zgodnie z § 100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – przekaże po raz pierwszy skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2006 roku w dniu 14 listopada 2006 roku.