Data przekazania raportu rocznego za 2005 rok.
12 kwietnia 2006
 16:17,

UNI-PL 3/2006

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2006 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2006 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A.informuje, że Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2005 rok w dniu 18 maja 2005 roku.