Data przekazania raportu rocznego za 2004.
19 maja 2005
 16:25,

UNI-PL 9/2005

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2005 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP informuje, że Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2004 rok w dniu 24 maja 2005 roku