Data NWZA i porządek obrad.
28 września 2006
 18:20,

UNI-PL 43/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie informuje,że w dniu 25 października 2006 roku o godz.10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.Tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad i proponowanymi zmianami do statutu przesyłamy w załączonym pliku.

Załączniki: