Data NWZA i porządek obrad.
7 listopada 2007
 17:04,

RB-W 92/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 grudnia 2007 roku o godz.10.00 odbędzie sie w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad i proponowanymi zmianami do statutu przesyłamy w załączonym pliku.

Załączniki: