Data i porządek obrad NWZA w PEPW ELKOP S.A.
24 listopada 2004
 12:45,

RB-W 26/2004

Zgodnie z wymogami PPO art.81 ust.1 pkt.2 oraz Załącznikiem Nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW § 28 ust.1 oraz § 61 ust.3 Zarząd Spółki ELKOP podaje do wiadomości datę i porzadek obrad NWZA.