Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
19 czerwca 2020
 17:37,

Raport bieżący nr 25/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 30.12.2019 r. informuje, że w dniu 19.06.2020 r., Emitent dokonał częściowej spłaty zadłużenia wobec spółki FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ wynikającego z Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 30.12.2019 r.

Emitent informuje, że w dniu 19.06.2020 r. dokonał spłaty na rzecz Pożyczkodawcy kwoty 1.000.000,00 zł, w tym należnych Pożyczkodawcy odsetek.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu