Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
7 listopada 2018
 19:00,

Raport bieżący nr 71/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r.,
w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379, jako Pożyczkobiorcą oraz raportów bieżących nr 8/2018, nr 34/2018, 46/2018, 48/2018 oraz 66/2018 w sprawie spłat kapitału pożyczki
z dnia 03.11.2017 r. Emitent niniejszym informuje, że w dniu 07.11.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest
Sp. z o.o. dokonała częściowej spłaty kapitału pożyczki z dnia 03.11.2018 r. w kwocie 1.100.000,00 zł.

Emitent informuje, że z uwzględnieniem dokonanej w dniu 07.11.2018 r. częściowej spłaty pożyczki aktualna wysokość kapitału pożyczki z dnia 03.11.2017 r. wynosi 4.050.000,00 zł.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą poza umową pożyczki z dnia 03.11.2017 r. pozostaje w mocy zawarta w dniu 05.10.2018 r. umowa pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 66/2017 z dnia 05.10.2018 r., której kapitał na dzień 07.11.2018 r. wynosi 6.040.000,00 zł.

Łącznie na mocy umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. oraz umowy pożyczki z dnia 05.10.2018 r. kapitał udzielonych przez Emitenta pożyczek spółce Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku na dzień 07.11.2018 r. wynosi 10.090.000,00 zł.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto jeden z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest jedynym wspólnikiem spółki Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu