Cena emisyjna akcji serii C i D.
25 stycznia 2008
 18:40,

RB 9/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. zgodnie z art.54 ust.3 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku informuje,że w dniu 24 stycznia 2008 roku podjął Uchwałę Nr 48/2007/V w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D oraz przeznaczenia środków finansowych pochodzących z emisji.Cena emisyjna akcji serii C i D ustalona została na poziomie 0,01 zł.Uzyskane z obydwu emisji środki pieniężne przeznaczone zostaną na wzmocnienie spółki pod względem kapitałowym i operacyjnym ; przede wszystkim w celu poprawy płynności finansowej a więc zdolności kredytowej , poprawy stanu zapasów materiałów niezbędnych do realizacji zleconych robót, modernizacji parku narzędziowego i maszynowego , zwiększenia zatrudnienia w pionie pracowników operacyjnych i wzmocnienia potencjału kadry zarządzającej, spłaty wierzycieli objętych postępowaniem układowym, zaangażowania środków finansowych na inwestycje kapitałowe ( ewentualne przejęcia, udziały itp. ) oraz modernizację majątku spółki ( docieplenie ścian, elewacja, węzeł grzewczy ).