Cena emisyjna akcji akcji serii B.
7 marca 2007
 23:05,

RB 18/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. zgodnie z art.54 ust.3 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku informuje, że w dniu 6 marca 2007 roku podjął uchwalę nr 2/2007/V w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B oraz przeznaczenia środków finansowych pochodzących z emisji.Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 0,30 zł.Uzyskane z emisji akcji serii B środki pieniężne przeznaczone zostaną na poprawę płynności finansowej Spółki.