Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.07.2024 r.
27 czerwca 2024
 17:06,

Raport bieżący nr 23/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 24.07.2024 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu