Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych Emitenta
7 lutego 2020
 17:12,

Raport bieżący nr 7/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. otrzymał od rzeczoznawców majątkowych, sporządzone na zlecenie Emitenta wyceny nieruchomości inwestycyjnych stanowiących własność Spółki.

Emitent informuje, iż dotychczasowa łączna wartości nieruchomości prezentowana w raportach okresowych wynosiła: 106 058 719,00 zł, natomiast łączna wartość nieruchomości Spółki zgodnie z wycenami wykonanymi przez rzeczoznawców majątkowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 113 484 459,00 zł. Emitent dokona aktualizacji wartości nieruchomości zwiększając dotychczasową wartość ujętą w księgach rachunkowych Emitenta o kwotę: ‭
7 425 740‬,00 zł. ‬‬‬‬‬‬‬

Emitent poniżej prezentuje wartości nieruchomości wynikające z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych na dzień 31.12.2019 r. oraz wartości nieruchomości, które do tej pory były ujmowane w księgach Emitenta.

Nieruchomość położona w Płocku _siedziba_, wartość dotychczasowa: 8 856 155,00 zł, wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 9 139 542,00 zł., wzrost wartości: ‭283 387‬,00 zł.‬‬‬‬‬

Nieruchomość położona w Płocku _Cotex Office Center_: wartość dotychczasowa bez zmian i na dzień 31.12.2019 r . wynosi: 32 037 917,00 zł.

Nieruchomość położona w Chorzowie: wartość dotychczasowa: 18 589 000,00 zł, wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 20 714 000,00 zł., wzrost wartości: 2 125 000,00 zł.

Nieruchomość położona w Elblągu: wartość dotychczasowa bez zmian i na dzień 31.12.2019 r . wynosi:
15 974 000,00 zł.

Nieruchomość położona w Rzeszowie: wartość dotychczasowa: 3 871 000,00 zł, wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 3 042 000,00 zł., spadek wartości: 829 000,00 zł.

Nieruchomość położona w Poznaniu: wartość dotychczasowa: 26 730 647,00 zł, wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 32 577 000,00 zł., wzrost wartości: 5 846 353,00 zł.

Emitent informuje, że wartości wynikające z wycen poszczególnych nieruchomości wykonanych na dzień 31.12.2019 r. będą zaprezentowane w raporcie okresowym za rok 2019 publikowanym przez Emitenta w dniu 08.04.2020 r .

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu