Aktualizacja działalności oraz strategii Emitenta na lata 2013 – 2015
13 marca 2013
 20:04,

RB 6/2013

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie wobec opracowania strategii rozwoju Spółki na lata 2013 – 2015 niniejszym raportem przedstawia jej założenia.

Strategia rozwoju Emitenta w najbliższym okresie opierać się będzie na dotychczasowych jej filarach, jednakże Zarząd planuje intensyfikację działań rozwojowych w zakresie rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie komercyjnych i produkcyjnych nieruchomości pod wynajem.

Zarząd jest zdania, że rozwój działalności spółki w obszarze inwestycyjnych nieruchomości komercyjnych jest bezpiecznym i zyskownym kierunkiem, co potwierdza stopniowy wzrost koniunktury na tym rynku od roku 2011.

Spółka planuje podejmować działania mające na celu wzrost wartości rynkowej posiadanych przez nią nieruchomości poprzez ich modernizację, a nadto planowane są zakupy kolejnych nieruchomości w tym również na terenie Warszawy (obecnie prowadzone są wstępne rozmowy dot. zakupu nieruchomości produkcyjnej na terenie Warszawy). Emitent przewiduje również, że w okresie 2013-2015 nastąpi wzrost wartości nieruchomości w aktywach spółki do kwoty 60-70 milionów złotych.

Głównymi celami strategicznymi Emitenta na lata 2013-2015 są wzmacnianie i stabilizacja pozycji Emitenta w obszarach, gdzie spółka już oferuje swoje produkty, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez podnoszenie poziomu atrakcyjności oferowanych powierzchni biurowych, usługowo-produkcyjnych i magazynowych a ponadto zwiększenie oferty o nowe obiekty komercyjne i produkcyjne przeznaczone pod wynajem.

W ocenie Zarządu realizacja powyższej strategii powinna przynieść znaczący wzrost zysków oraz wartości kapitałowej Spółki