Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5 % na ZWZA.
4 lipca 2005
 14:06,

Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości, że ogólna liczba głosów uprawnionych,która wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku wyniosła 197 781 głosów.
Akcjonariuszami posiadajacymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu byli:
– Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – 107 001 głosów,
– Kalata Paweł – 70 483 głosów,
– NIVA INWEST Sp. z o.o – 13 734 głosów