Informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta
2 października 2023
 14:18,

Raport bieżący nr 9/2023

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 2 października 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1055/2023 z dnia 2 października 2023 r. postanowił o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta. Stosownie do postanowień uchwały wznowienie obrotu akcjami Emitenta następuje z dniem 2 października 2023 r.

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta następuje w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o żądaniu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że przyczyny zawieszenia obrotu akcjami Emitenta zostały podane przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatem dostępnym pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=84093_p_id=18

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI