archiwum

Strona główna » archiwum

Informacja w sprawie procedury łączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 43/2018 Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 73/2017, 74/2017, 77/2017, 79/2017 oraz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost w Ostravie, opublikowanych raportem bieżącym nr 2/2018 a także w związku ze zmianą siedziby Spółki o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 41/2018 oraz 42/2018 z dnia 01.08.2018 r. niniejszym informuje, że Emitent podjął decyzję o nie kontynuowaniu procedury uzyskania zaświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z [...]

7 sierpnia 2018 19:03|Raporty bieżące|

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia

Raport bieżący nr 79/2017 Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 73/2017, 74/2017 oraz 77/2017 Spółki, niniejszym podaje do wiadomości publicznej swoje stanowisko w zakresie planowanego połączenia, w drodze przejęcia przez ELKOP S.A. spółki ELKOP1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a_ oraz 18 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca - ELKOP SPÓŁKA [...]

21 grudnia 2017 17:20|Raporty bieżące|

Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 77/2017 Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Józefa Maronia 44, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną _Dalej: Spółka Przejmująca_. 2. Spółka przejmowana - ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 [...]

15 grudnia 2017 18:07|Raporty bieżące|

Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 74/2017 Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Józefa Maronia 44, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną _Dalej: Spółka Przejmująca_. 2. Spółka przejmowana – ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 [...]

30 listopada 2017 17:32|Raporty bieżące|
Przejdź do góry