Raporty finansowe
Wybrane dane finansowe


Jednostkowe raporty kwartalne I Q 2018III Q 2017II Q 2017I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 1 1463 2752 1791 110
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) -192512429270
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) -18723579250
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* 1 385608468248
Amortyzacja (tys. zł.) 23594321
EBITDA (tys. zł.) -169571472291
Aktywa (tys. zł.) 68 35866 50166 68655 003
Kapitał własny (tys. zł.)* 60 53859 24259 35947 518
Liczba akcji (szt.) 19 700 00019 700 00098 500 00012 000 000
Zysk na akcję (zł.) 0,0300,0200,0200,010
Wartość księgowa na akcję (zł.) 3,0703,5000,7003,500

* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej