Raporty finansowe
Wybrane dane finansowe


Skonsolidowane raporty roczne 2013201220112010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 5 1236 7493 7323 882
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) 3 12919 833-1 084-1 888
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) 4 72518 857-5 251-1 971
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* 4 23613 009-4 086-2 155
Amortyzacja (tys. zł.) 142259540344
EBITDA (tys. zł.) 3 27120 092-544-1 544
Aktywa (tys. zł.) 62 63361 21127 89113 358
Kapitał własny (tys. zł.)* 56 15454 45822 3629 816
Liczba akcji (tys. szt.) 106 002,204106 002,20068 534,07035 334,070
Zysk na akcję (zł.) 0,0400,123-0,060-0,061
Wartość księgowa na akcję (zł.) 0,5300,5140,3260,278

* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej