Raporty finansowe
Wybrane dane finansowe


Jednostkowe raporty kwartalne III Q 2017II Q 2017I Q 2017IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 3 2752 1791 1104 341
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) 5124292701 448
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) 7235792501 376
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* 6084682481 132
Amortyzacja (tys. zł.) 59432181
EBITDA (tys. zł.) 5714722911 529
Aktywa (tys. zł.) 66 50166 68655 00354 888
Kapitał własny (tys. zł.)* 59 24259 35947 51847 755
Liczba akcji (szt.) 19 700 00098 500 00012 000 00012 000 000
Zysk na akcję (zł.) 0,0200,0200,0100,090
Wartość księgowa na akcję (zł.) 3,5000,7003,5003,500

* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej