Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2022 r. w dniu 20 maja 2022 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2022 r. w dniu 18 listopada 2022 r. _piątek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 23 września 2022 r. _piątek_.

Raporty roczny za rok 2021 Emitent opublikuje w dniu 22 kwietnia 2022 r. _piątek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


* Raport bieżący nr 1/2022 (Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022)