Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Data Wydarzenie
29.03.2018 r. (czwartek) Raporty roczny za rok 2017
10.05.2018 r. (czwartek) Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r.
23.08.2017 r. (czwartek) Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r.
15.11.2018 r. (czwartek) Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r.

Raport bieżący nr 3/2018 (Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku)