Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek).
Jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. w dniu 15 listopada 2021 r. (poniedziałek).

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 oraz za II kwartał roku 2021.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 20 września 2021 r. (poniedziałek).

Raporty roczny za rok 2020 Emitent opublikuje w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek).

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


* Raport bieżący nr 2/2021 (Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021)