Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Data Wydarzenie
01.03.2017 r. Publikacja raportu rocznego za rok 2016
10.05.2017 r. Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku
23.08.2017 r. Publikacja raportu za pierwsze półrocze 2017 roku
09.11.2017 r. Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku