Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   RZESZÓW   POZNAŃ

Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. w dniu 29 maja 2020 r. (piątek)
Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek)

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2019 oraz za II kwartał roku 2020.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek)

Raporty roczny za rok 2019 Emitent opublikuje w dniu 8 kwietnia 2020 r. (środa)

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


* Raport bieżący nr 3/2020 (Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku)