Dywidenda

W okresie ostatnich 5 lat w Spółce ELKOP S.A., nie była wypłacana dywidenda.