Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
PATRO INVEST Spółka z o.o. 38 500 000 39,09 38 500 000 39,09 13.04.2017
POZOSTALI 60 000 000 60,91 60 000 000 60,91
RAZEM 98 500 000 100 98 500 000 100


* żaden z Akcjonariuszy nie posiada akcji powyżej 5%
Kapitał zakładowy ELKOP S.A. wynosi 68.950.000,00 zł.