Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
PATRO INVEST Spółka z o.o. 6 500 000 33,5 6 500 000 33,5 -
POZOSTALI 13 200 000 66,5 13 200 000 66,5
RAZEM 19 700 000 100 19 700 000 100


Kapitał zakładowy ELKOP S.A. wynosi 68.950.000,00 zł.