Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 366 814 000 37,24 366 814 000 37,24 07-09-2018
POZOSTALI 618 186 000 62,76 618 186 000 62,76
RAZEM 985 000 000 100 985 000 000 100


Kapitał zakładowy ELKOP S.A. wynosi 68.950.000,00 zł.