Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 6 581 937 33,41 6 581 937 33,41 21-06-2018
POZOSTALI 13 118 063 66,59 13 118 063 66,59
RAZEM 19 700 000 100 19 700 000 100


Kapitał zakładowy ELKOP S.A. wynosi 68.950.000,00 zł.