Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja dla Akcjonariuszy
Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.
Korekta raportu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta, w zakresie nadanej raportowi numeracji
Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
Zawarcie aneksów do Umów pożyczek
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.12.2016 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.12.2016 roku
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2016 r.
Raport kwartalny Q 3/2016

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl