Komunikaty ze spółki
Notowania

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. Ogłoszenie przerwy do dnia 04.02.2019 r., do godz. 11:00
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2019 roku
Informacja dla Akcjonariuszy – przejęcie własności nieruchomości
Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
Informacja dla Akcjonariuszy
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2018 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.12.2018 roku
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Spłata pożyczek przez pożyczkobiorcę

Czytaj więcej