Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Raport roczny R 2020
Zmiana terminu spłaty pożyczki
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
Informacja o rozwiązaniu Umowy z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań spółki przejętej

Czytaj więcej