Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Raport kwartalny Q 1/2020
Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu spółki za pierwszy kwartał 2020 rok
Raport roczny R 2019
Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2019 rok
Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej
Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania półrocznego spółki za pierwsze półrocze 2020 r. i 2021 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i rok 2021

Czytaj więcej