Komunikaty ze spółki
Notowania

Rejestracja zmian Statutu Spółki – scalenie akcji Spółki
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 06.07.2017 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.07.2017 roku
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.06.2017 r
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2017 r.
Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
Zawiadomienia w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl