Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie Komitetu Audytu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 roku
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
Raport kwartalny Q 1/2019
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.

Czytaj więcej