Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Uzgodnienie Planu Połączenia Emitenta
Raport kwartalny Q 1/2020
Rejestracja zmian Statutu Spółki – Rejestracja Splitu akcji Spółki
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 roku
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta
Raport roczny R 2019
Informacja o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.03.2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.03.2020 roku

Czytaj więcej