Komunikaty ze spółki
Notowania

Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
Zamknięcie subskrypcji akcji serii B
Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie
Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja dla akcjonariuszy
Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR
Zawarcie Umowy objęcia akcji Emitenta oraz nabycie aktywów istotnej wartości

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl