Komunikaty ze spółki
Notowania

Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019
Powołanie Komitetu Audytu
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 05.06.2018 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2018 roku
Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A
Raport kwartalny Q 1/2018

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl