Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku
Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki
Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonych pożyczek
Raport kwartalny Q 1/2017
Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta
Korekta raportu z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta w zakresie nadanej raportowi numeracji
Informacja w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl