Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Raport kwartalny Q 1/2016
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta
Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku
Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki
Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta
Publikacja opinii Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl