Komunikaty ze spółki
Notowania

Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.
Raport roczny R 2018
Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 04.02.2019 r.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Rejestracja zmian Statutu Spółki

Czytaj więcej