Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2018 r.
Informacja w sprawie procedury łączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej
Zmiana adresu siedziby Spółki
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl