Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki oraz uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia zwrotu pożyczki

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl