Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   RZESZÓW   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 marca 2020 roku
Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych Emitenta
Podjęcie rozmów z potencjalnym nabywcą jednej z nieruchomości Spółki
Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 30.01.2020 roku oraz uzupełnienie informacji o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
Informacja w sprawie negocjacji dotyczących zbycia jednej z nieruchomości Spółki
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej