Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki
Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikacji dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na Emitenta
Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana)
Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r.
Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana) oraz Opinia biegłego
Raport kwartalny Q 1/2020
Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu spółki za pierwszy kwartał 2020 rok
Raport roczny R 2019
Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2019 rok

Czytaj więcej