Rejestracja papierów wartościowych w KDPW.
21 marca 2008
 20:17,

RB 28/2008

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2008 r. otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w dniu 20 marca 2008 r. wymienionych papierów wartościowych:

Kod: PLELKOP00054

Liczba rejestrowanych p.w.: 321.958.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nomalnej 0,01 zł. każda.

Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr. 156/08 z dnia 20.03.2008 r.