Przekazanie tekstu jednolitego Statutu.
15 stycznia 2008
 18:38,

RB-W 7/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta zawierający zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 11.01.2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu -art.6 oraz art.8.

Załączniki: