sygate

Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 20/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.12.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje o bezpośrednim przekroczeniu progu 51,25 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: zaw art. 69 Patro Invest OU akcje ELKOP nabycie Podstawa prawna [...]

28 grudnia 2021 07:58|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 19/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 23.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

23 grudnia 2021 15:04|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 18/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 17.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

17 grudnia 2021 21:08|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 17/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 06.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

6 grudnia 2021 18:05|Raporty bieżące|

Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 000 8 596 1 974 1 935 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 805 222 396 50 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 213 -766 266 -172 IV. Zysk _strata_ netto 942 -1 078 207 -243 V. [...]

15 listopada 2021 18:33|Raporty okresowe|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 16/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 30.09.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie_z_dnia_30.09.2021 Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

30 września 2021 16:43|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 15/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.09.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

27 września 2021 15:40|Raporty bieżące|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 931 5 856 1 304 1 319 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 216 -245 267 -55 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 751 -1 041 165 -234 IV. Zysk _strata_ netto 564 -1 291 124 -291 V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 700 2 319 374 522 VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 31 2 323 7 523 VII. Przepływy środków pieniężnych [...]

20 września 2021 17:20|Raporty okresowe|

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

EBI Raport bieżący nr 2/2021 Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elkop Spółka Europejska przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że wskutek [...]

31 sierpnia 2021 20:46|Raporty bieżące|

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Emitenta ELKOP SE

Raport bieżący 14/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.08.2021 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Pana Adama Stachowicz o rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Złożona przez Pana Adama Stachowicza rezygnacja z pełnionej funkcji jest skuteczna z dniem 31.08.2021 r. W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta, jednocześnie Pan Adam Stachowicz zrezygnował z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu Spółki. W związku z czym Emitent informuje, że aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: Pan Mariusz Patrowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Pan Wojciech Hetkowski [...]

31 sierpnia 2021 20:38|Raporty bieżące|
Przejdź do góry