sygate

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2022 r.

Raport bieżący nr 2/2022 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 25 maja 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: ELKOP ZWZ 25.05.2022 Projekt uchwal ELKOP ZWZ 25.05.2022 Pelnomocnictwo ELKOP Sprawozdanie RN za rok 2021 ELKOP Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach ELKOP ZWZ 25.05.2022 Ogloszenie Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i [...]

27 kwietnia 2022 15:45|Raporty bieżące|

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

Raport bieżący nr 1/2022 Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2022 r. w dniu 20 maja 2022 r. _piątek_. Jednostkowy raport za III kwartał 2022 r. w dniu 18 listopada 2022 r. _piątek_. Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022. Raport półroczny za pierwsze półrocze [...]

14 stycznia 2022 15:22|Raporty bieżące|

Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 21/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.12.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ złożone przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia. Zawiadamiający poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania [...]

28 grudnia 2021 08:03|Raporty bieżące|

Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 20/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.12.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje o bezpośrednim przekroczeniu progu 51,25 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: zaw art. 69 Patro Invest OU akcje ELKOP nabycie Podstawa prawna [...]

28 grudnia 2021 07:58|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 19/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 23.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

23 grudnia 2021 15:04|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 18/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 17.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

17 grudnia 2021 21:08|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 17/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 06.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

6 grudnia 2021 18:05|Raporty bieżące|

Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 000 8 596 1 974 1 935 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 805 222 396 50 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 213 -766 266 -172 IV. Zysk _strata_ netto 942 -1 078 207 -243 V. [...]

15 listopada 2021 18:33|Raporty okresowe|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 16/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 30.09.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie_z_dnia_30.09.2021 Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu  

30 września 2021 16:43|Raporty bieżące|
Przejdź do góry