Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

Raporty finansowe
Wybrane dane finansowe


Skonsolidowane raporty roczne 2009200820072006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 6 2916 4057 0554 348
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) -1 794-1 571-261-1 710
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) -2 768-2 048-958-1 074
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* -2 768-2 024-952-1 044
Amortyzacja (tys. zł.) 396312289302
EBITDA (tys. zł.) -1 398-1 25928-1 408
Aktywa (tys. zł.) 16 10017 4119 7938 314
Kapitał własny (tys. zł.)* 11 97214 740-493-1 463
Liczba akcji (szt.) 35 334 070321 00011 102 000427 000
Zysk na akcję (zł.) -0,002-0,001-0,086-2,445
Wartość księgowa na akcję (zł.) 0,0070,008-0,044-3,426

* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej